Služby pre členov

SIHPA svoju činnosť delí do šiestich hlavných pilierov, ktoré sa snaží neustále rozvíjať.

PRÁVNE ZASTÚPENIE
ÚRAZOVÉ POISTENIE
VZDELÁVANIE
BONUSY
CENA SIHPA
ZVYŠOVANIE POVEDOMIA