Náš tím

Riadiacim orgánom SIHPA je Výkonný výbor, na čele ktorého stojí prezident. Prezident je zároveň aj štatutárnym orgánom SIHPA. Prezidentovi a Výkonnému výboru zodpovedá ambasádor SIHPA, ktorý dbá o šírenie dobrého mena SIHPA, reprezentuje SIHPA a zastupuje SIHPA v prípade potreby pri komunikácii s verejnosťou a médiami.

Prezident


Člen Výkonného výboru

Marek Slovák

Ambasádor


Zástupca SIHPA vo Výkonnom výbore SZĽH

Jozef Stümpel