O nás

Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (Slovak Ice Hockey Players‘ Association, ďalej len “SIHPA”) je občianske združenie, ktoré plní funkciu športovej odborovej organizácie. SIHPA ako nezávislá hráčska asociácia vznikla v máji 2016 a následne v júli 2016 bola ako jediná hráčska organizácia v histórii slovenského hokeja prijatá za člena Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Riadiacim orgánom SIHPA je Výkonný výbor, na čele ktorého stojí prezident. Najvyšším orgánom SIHPA je Výkonný výbor, ktorý ma všetky hlavné rozhodovacie právomoci v rámci SIHPA. Poradným orgánom SIHPA je Hráčska rada, ktorú tvorí 10 aktívnych hokejistov, po jednom z každého extraligového klubu. Členovia hráčskej rady si spomedzi seba volia predsedu, ktorý podnety z Hráčskej rady adresuje priamo členom Výkonného výboru.

V štruktúre SIHPA pôsobí aj ambasádor SIHPA, ktorý dbá o šírenie dobrého mena SIHPA a zastupuje SIHPA pri komunikácii s verejnosťou a médiami.

Vzniku SIHPA napomohlo prijatie Zákona o športe, na základe ktorého došlo k zásadným legislatívnym zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky a ktorý vylepšil postavenie profesionálnych športovcov na Slovensku. Výhody, ktoré Zákon o športe hráčom priznáva, je možné efektívne využívať iba v prípade, ak sú hráči združení v hráčskej asociácii a to najmä v prípade kolektívneho vyjednávania.

SIHPA sa sústredí najmä na zastupovanie a pomoc hráčom pôsobiacim v extralige seniorov bez ohľadu na ich národnosť, avšak členom hráčskej asociácie sa môže stať ktorýkoľvek hokejista starší ako 14 rokov pôsobiaci v súťažiach pod hlavičkou SZĽH.