Stanovisko SIHPA k prerušeniu Tipsport ligy

Stanovisko SIHPA k prerušeniu Tipsport ligy

V súvislosti s rozhodnutím SZĽH a riadiacich orgánov súťaží SZĽH zo dňa 9.3.2020 podľa čl. 4.2.5.4 Súťažného poriadku SZĽH o odložení zápasov, ktoré sa majú odohrať nielen v Tipsport lige od 10. do 23. marca 2020 vrátane, na neurčito, si hráčska asociácia SIHPA dovoľuje apelovať na SZĽH a príslušné riadiace orgány súťaží SZĽH, aby zatiaľ nepristúpili k úplnému zrušeniu súťaží.

SIHPA je toho názoru, že v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 nie je zatiaľ dôvod na úplne zrušenie zvyšku celej Tipsport ligy. Takýto krok by bol zásadným zásahom do práv hráčov, nakoľko by hrozilo, že hráči nedostanú odmeny tak, ako sa s klubmi dohodli v hráčskych zmluvách.

Ustanovenia hráčskych zmlúv síce predpokladajú, že v prípade prerušenia súťaže z dôvodu vyššej moci kluby nie sú povinné hráčom platiť ich odmeny, avšak SIHPA sa domnieva, že rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušiť športové zápasy na dva týždne nezakladá automatické právo SZĽH a riadiacich orgánov súťaží SZĽH okamžite zrušiť celý zvyšok sezóny. SIHPA ďalej zastáva názor, že v súčasnej situácii nie je možné platne zrušiť hráčske zmluvy z dôvodu vyššej moci, pretože zatiaľ ide len o dočasné zrušenie športových podujatí a teda sa javí, že kluby budú môcť pokračovať vo svojej činnosti a teda aj v plnení si svojich zmluvných povinností voči hráčom.

Dovoľujeme si požiadať SZĽH a riadiace orgány súťaží SZĽH o zváženie následných krokov a s prihliadnutím na ohrozenie príjmov hráčov v Tipsport lige, ktoré by mohli byť zrušením zvyšku celej ligy ohrozené. Týmto si dovoľujeme verejne vyzvať člena Výkonného výboru za hráčov, pána Jozefa Stümpela, aby v rámci Výkonného výboru SZĽH v tejto veci ochraňoval práva hráčov a hľadal riešenia a navrhol SZĽH a riadiacim orgánom súťaží SZĽH opatrenia na ochranu príjmov profesionálnych hráčov v súvislosti s prerušením, resp. zrušením Tipsport ligy a Slovenskej hokejovej ligy.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.