Vyjadrenie SIHPA: Samuel Baroš vs. Nové Zámky

Vyjadrenie SIHPA: Samuel Baroš vs. Nové Zámky

O kauze okolo Sama Baroša sa toho napísalo mnoho, po poslednom vyjadrení klubu HC Nové Zámky by nezainteresovaná osoba mohla mať dojem, že klub vlastne spravil všetko správne a Samuel Baroš porušoval zmluvu ako na bežiacom páse. SIHPA komunikovala so Samom Barošom počas jeho ukončenia zmluvy v Nových Zámkoch a preto je potrebné z pohľadu SIHPA dať niektoré vyjadrenia klubu HC Nové Zámky na pravú mieru a to:

 1. Samuel Baroš mal dostať strach o jeho pozíciu jednotky v tíme Nových Zámkoch a tam začali vznikať problémy. S týmto nemôžeme súhlasiť a považujme to za účelové vyjadrenie klubu.
 2. Samuel Baroš podpísal zmluvu na sezónu 2018/2019 s Novými Zámkami dňa 1.5.2018. Podľa hráča až dňa 30.7.2018 kedy mali HC Nové Zámky prvý zraz na ľade klub oznámil hráčovi, že je tu problém s hráčovou novou zmluvou. Tento problém bolo nasledujúce ustanovenie zmluvy: „Hráč v prípade záujmu klubu zo zahraničia (Česko, Švédsko, Fínsko) dostane súhlas na prestup a klub s ním ukončí profesionálnu zmluvu“.
 3. Klub na zraze Samovi Barošovi neodovzdal novú výstroj a oznámil mu, že novú výstroj dostane až vtedy, keď dôjde k úprave zmluvy z 1.5.2018 tak, aby nemohol Samuel Baroš odísť do zahraničia.
 4. Samotný fakt, že klub HC Nové Zámky podpíše s hráčom 1.5.2018 zmluvu a o tri mesiace na to núti hráča, aby sa hráč dobrovoľne zriekol kľúčového ustanovenia, na základe ktorého môže odísť do zahraničia, je prinajmenšom zvláštny a neštandardný. Klub by mal rozumieť tomu, že práve možnosť odchodu Samuela Baroša do zahraničia bol jeden z hlavných dôvodov, prečo Samuel Baroš podpísal zmluvu s Novými Zámkami.
 5. Klub HC Nové Zámky uvádza, že klub mal právo na odstupné za hráča. Áno, toto bolo v zmluve napísané. Sú tu ale dva problémy – prvý: zmluva bola jasná v tom, že ak bude zo strany zahraničného klubu prejavený záujem, tak HC Nové Zámky ukončia zmluvu so Samuelom Barošom a umožnia mu prestup – s týmto neboli spojené žiadne ďalšie podmienky a klub mal takým spôsobom konať v prípadne záujmu zahraničného klubu automaticky.
  Druhý problém: ustanovenie zmluvy o odstupnom za hráča je napísané tak, že HC Nové Zámky by si mohli vypýtať aj 100 miliónov EUR. To by mohlo hráčovi úplne znemožniť odchod do zahraničia. Navyše odstupné za hráča, ktoré má platiť druhý klub nemá žiadny vplyv na to, že HC Nové Zámky mali zmluvu so Samuelom Barošom ukončiť. Toto okrem samotnej zmluvy predpokladá aj článok 20.3 Prestupového poriadku SZĽH ustanovuje: „Podľa predpisov pre medzinárodné transfery IIHF sa v rámci transferu hokejistu medzi dvoma klubmi nie sú predmetom transferového konania otázky kompenzácie medzi klubmi.“ Pokiaľ klub HC Nové Zámky tvrdí že prestup Samuela Baroša bol podmienený napríklad dohodou klubov, tak tomu mal klub prispôsobiť aj zmluvu, čo sa nestalo.
 6. Klub HC Nové Zámky uviedol, že si chcel Baroša nechať počas celej sezóny = klub mu chcel zobrať možnosť odísť do zahraničia a teda klub chcel podstatne zmeniť podmienky hráčskej zmluvy. Je nezmysel, aby hráč bez ďalšej kompenzácie (napríklad navýšenie platu) s takouto zmenou súhlasil.
 7. Podľa informácií SIHPA je tvrdenie, že Samuel Baroš sa odmietol zúčastňovať tréningov nepravdivé a ide o zavádzanie verejnosti.
 8. Potom ako Samuel Baroš odmietol pristúpiť pod nátlakom klubu na zmenu podmienok zmluvy dal klub hráčovi ultimátum. Samuel Baroš citoval hráčskej asociácii SIHPA nasledujúce slová klubu, ktoré uvádzame v presnom znení, v akom ich Samuel Baroš oznámil SIHPA: „Buď podpíšeš nový dodatok k zmluve, kde sa dá preč ten bod o ukončení zmluvy v prípade záujmu zo zahraničia, alebo ťa vyhodím a nemusíš ísť ani na ľad a zajtra nejdeš ani na zápas. Keď sa nedohodneme, stiahnem ti 80% z výplaty, dám ťa na tribúnu, alebo do B tímu a som zvedavý, ktorý klub ťa potom bude chcieť.“ Samuel Baroš sa mal rozhodnúť do nasledujúceho rána.
 9. Na tomto mieste by bolo dobré spomenúť si na záver minulej sezóny 2017/2018, kedy Samuel Baroš pomohol klubu HC Nové Zámky dostať sa do play-off slovenskej extraligy. Samuel Baroš navyše play-off odchytal so zlomeným tretím článkom prstu na ukazováku, len aby podržal svoje mužstvo.
 10. Klub HC Nové Zámky sa k takémuto hráčovi zachoval tak, že za apríl 2018 nevidel Samuel Baroš od klubu HC Nové Zámky ani euro.
 11. Vyjadrenie klubu HC Nové Zámky, s ktorým SIHPA kategoricky nesúhlasí, je, že hráč nemal nárok na odmenu za apríl 2018. Samuel Baroš mal zmluvu platnú do 30.4.2018, odmenu mal dohodnutú výslovne za každý mesiac vrátane apríla 2018. Samuel Baroš sa dohodol s klubom HC Nové Zámky po skončení minulej sezóny, že odmena za mesiac apríl 2018 mu bude doplatená do 6.7.2018. Klub odmenu hráča nezaplatil, čo hráč oznámil v rámci licenčného konania PRO-HOKEJu.
 12. Túto pohľadávku hráč nahlásil aj SIHPA a SIHPA túto pohľadávku nahlásila PRO-HOKEJu, ktorý tvrdí, že v rámci licenčného konania zabezpečí, aby kluby mali vyrovnané všetky pohľadávky z poslednej sezóny. SIHPA požiadala PRO-HOKEJ o informácie ohľadne odporučenia licencií jednotlivým klubom, najmä tým, v ktorých SIHPA nahlásila dlhy voči hráčom. SIHPA nemá do dnešného dňa odpoveď PRO-HOKEJa na to, že na základe akých faktov a ktorých ustanovení zmluvy PRO-HOKEJ rozhodol, že odporúča udeliť Novým Zámkom licenciu. Zarážajúce z pohľadu SIHPA bolo aj vyjadrenie zástupcov PRO-HOKEJa, že PRO-HOKEJ nie je súdny orgán a teda si neosobuje právo rozhodovať o pohľadávkach, ale že rozhoduje s pozície riadiaceho orgánu súťaže. V preklade tomu rozumieme tak, že PRO-HOKEJ nie je súd a preto si o rôznych dlhoch rôznych klubov môže rozhodnúť tak, ako sa mu zachce a nie podľa toho, ako to v skutočnosti je. Keďže sme nedostali žiadnu odpoveď na naše otázky, PRO-HOKEJ nám nedáva ani inú možnosť, ako si tieto slová vysvetliť.
 13. Klub HC Nové Zámky uviedol vo svojom vyjadrení, že klub má právo poslať hráča do B-tímu. Áno, toto je pravda, avšak takáto možnosť by mala byť v zmluve z toho dôvodu, že hráč nastúpi za B-tím, keď nepodáva dobré výkony, prípadne keď sa chce rozohrať po zranení. My sa pýtame, aký mal dôvod klub na začiatku prípravy, po jednom týždni posielať hráča do B-tímu a strhnúť mu 80% z výplaty. Toto nie je prvý krát, kedy SIHPA v slovenskej extralige eviduje takúto prax klubov, kedy kluby ustanovenia o preradení do B-družstva a znížení príjmu o 80% účelovo zneužívajú proti hráčom, aby boli hráči nútení pristúpiť na také veci, na aké by inak nepristúpili.
 14. Samuel Baroš zaslal klubu návrh Dohody o ukončení, kde sa zriekol všetkých peňazí, ktoré mal dostať na základe platnej zmluvy pre sezónu 2018/2019. S tým klub však zásadným spôsobom nesúhlasil a trval na tom, že klub podpíše dohodu o ukončení zmluvy len pod podmienkou, že Samuel Baroš vyhlási, že klub a hráč majú vysporiadané všetky záväzky, teda aj tie z minulej sezóny. Pripomíname, že klub sa dohodol s hráčom že mu výplatu za apríl 2018 doplatí najneskôr 6.7.2018, klub si bol vedomý svojho záväzku, napriek tomu PRO-HOKEJ odporučil udelenie licencie klubu HC Nové Zámky. Nakoľko situácia okolo ukončenia pôsobenia Samuela Baroša v klube bola napätá, bolo potrebné zmluvu ukončiť čo najskôr. Podmienkou klubu bolo, že hráč v dohode o ukončení vyhlási, že klub mu nedlží žiadne peniaze ani z minulej sezóny, v opačnom prípade by klub mohol postupovať tak, aby odchod Samuela Baroša trval čo najdlhšie, čo by mu zásadne zhoršilo možnosť nájsť si nový klub pre sezónu 2018/2019. Samuel Baroš sa preto radšej zriekol všetkých peňazí, na ktoré mal legitímny nárok, len aby zmluvu s klubom HC Nové Zámky ukončil čo najskôr.

 

Základný problém v celom tomto prípade je, že v extralige sú katastrofálne zle nastavené zmluvy. Ak sa klub s hráčom na niečom dohodne, tak niekto z klubu proste dopíše obsah dohody do zmluvy a strany to považujú za vyriešené. Okolo právnika takéto zmeny zmlúv v drvivej väčšine prípadov ani nejdú. Klub sa takto dopúšťa amatérskych chýb ako aj v tomto prípade. Rovnaké amatérske chyby robia hráči v tom, že podpisujú nezmyselné a extrémne nevýhodné znenia zmlúv a potom sa čudujú, že klub im zrazu povie, že ak nebude tak, ako povie klub, tak hráč skončí v B-éčku a strhnú mu 80% z platu. Toto si ale kvalitný zahraniční hráči so skúsenosťami uvedomujú a poznáme viacero prípadov, kedy kvôli zneniu zmlúv hráči odmietli prísť do našej ligy. Nie raz sme počuli, že „Nie som blázon, aby som podpísal takúto zmluvu, veď také zmluvy nemajú ani v …“ (doplň ľubovoľnú krajinu tretieho sveta). A títo kvalitní zahraniční hráči sa medzi sebou poznajú a tieto referencie si odovzdávajú. Na základe tohto má slovenská extraliga u mnohých hráčov pošramotenú povesť.

Druhý problém na základe referencií od hráčov je, že v našich kluboch často chýba profesionálne jednanie s hráčmi, česť výnimkám! SIHPA nie je účastníkom osobných rozhovor medzi hráčmi a vedením klubov, ale nemáme dôvod hráčom neveriť keď sa zo strany hráčov dostávame podobnú spätnú väzbu.

Nespokojnosť zo strany hráčov pribúda. Tí, ktorí pôsobia v extralige už niekoľko sezón nás v poslednom čase upozornili aj na to, že v minulosti bolo štandardom, že hráči dostávali počas zranenia svoj plat. Súčasné vedenie PRO-HOKEJa verejne deklaruje, že klubom uvoľnil ruky a kluby si môžu uzatvárať s hráčmi akékoľvek zmluvy. Výsledkom tohto „uvoľnenia rúk“ je, že v súčasnosti je stále normálnejšie, že v prípade zranenia hráč nedostane zaplatené vôbec, v niektorých prípadoch s ním klub v prípade zranenia dokonca môže ukončiť zmluvu. Takéto uvoľnenie rúk čo do obsahu zmlúv teda znižuje kvalitu práv hráčov v našej lige a sme presvedčení, že práve toto bráni extralige v ďalšom pokroku a teda absencia kvalitných jednotných zmlúv pre celú ligu škodí napredovaniu ligy. To, že súčasné zmluvy v extralige sú navyše v rozpore so zákonom o športe, už asi ani nemusíme spomínať.

Nemožno uprieť vedeniu PRO-HOKEJa, že pre zlepšenie našej ligy robí po marketingovej stránke čo sa dá a je vidieť v tomto smere pokrok vpred. My ale vidíme aj opačnú stranu mince, ktorá je v naozaj v zlom stave.

Preto opätovne apelujeme na vedenie našej ligy, poďme dať do poriadku to podstatné a to zmluvy, pretože marketingové aktivity nebudú stačiť naveky.

 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.