SIHPA robí všetko preto, aby hráčom pomohla!

SIHPA robí všetko preto, aby hráčom pomohla!

Ako to bolo so Žilinou a dlhmi hráčov?

V slovenskom hokeji sa mnohé kluby za niekoľko posledných rokov stretli s vážnymi finančnými problémami. Tento rok sa ku klubom ako Skalica, Piešťany a Martin takmer pridal aj klub MsHK Žilina.

Už počas play-off SIHPA začala komunikovať s hráčmi o dlhoch, ktoré sa v Žiline nakopili. Z prostredia žilinského hokeja sa šírili rôzne informácie o predaji klubu do súkromných rúk. Keby klub v nasledujúcej sezóne 18/19 nebol mestský, ale by prešiel do rúk súkromnej spoločnosti, tak by to mohlo predstavovať potenciálne riziko pre vymožiteľnosť nárokov hráčov od klubu v budúcnosti.

Keby kúpil súkromný investor klub od mesta, tak by koncom budúcej sezóny 18/19 mohlo postihnúť Žilinu to, čo postihlo Martin minulý rok. Nový majiteľ Žiliny by zistil, že musí vyplatiť dlhy starého vedenia MsHK Žilina zo sezóny 17/18 a v prípade, že by na to nemal, tak by klub ukončil činnosť podobne ako v Martine. Preto sme s hráčmi konzultovali ešte koncom tejto sezóny okamžité podanie žalôb na klub, aby sme sa dopracovali k rozhodnutiu súdu ešte počas sezóny 18/19, pretože počas sezóny kedy má klub príjmy, by bolo z čoho uspokojiť pohľadávky hráčov.“, uviedol prezident SIHPA Oliver Pravda.

Ďalší problém, ktorý sme museli počas celého tohto obdobia brať do úvahy bolo to, že sme nevedeli dopredu povedať, ako sa zachová Pro-Hokej pri udeľovaní licencií. Napríklad v minulej sezóne sa stalo práve s klubom MsHK Žilina to, že sme Pro-Hokeju nahlásili dlh voči Danielovi Brejčákovi. Podľa nás išlo o jednoznačne oprávnený nárok hráča. Klub však tento nárok Daniela Brejčáka pred Pro-Hokejom neuznal. Tým pádom Pro-Hokej považoval túto pohľadávku za spornú, licenciu Žiline udelil a hráč sa musel obrátiť na súd. Tento súd sme na prvom stupni v celom rozsahu vyhrali. K podobným situáciám prichádza bežne, tým pádom všetko nasvedčovalo tomu, že sme podobný postup Pro-Hokeja mohli očakávať aj tento rok.“, vysvetľuje Oliver Pravda.

 

Skúsenosti s udeľovaním licencií

Pro-Hokej ako jednu z podmienok udelenia licencie vyžaduje vyrovnanie záväzkov klubov z predchádzajúcej sezóny. Takýto prístup je samozrejme správny, avšak osobné skúsenosti hokejistov naznačujú, že uplatňovanie tohto pravidla nie je až také prísne. Živým príkladom je napríklad Vašo Stupka, ktorý v minulej sezóne tiež obliekal dres Žiliny: „Sezónu 14/15 som dohral v Piešťanoch. V pravidelných intervaloch sa klubu ozvem, avšak po troch rokoch mi Piešťany za sezóny 13/14 a 14/15 stále dlhujú 2.000 EUR. Je to smutné ale je to tak.“.

Rovnako je na tom aj Marek Hovorka, ktorému dlží peniaze MsHK Žilina: „Áno môžem potvrdiť, že Žilina mi stále dlží peniaze za koniec sezóny 2016/2017. Keďže minulý rok Žilina nebola horúca mediálna téma, tak Pro-Hokej udelil Žiline licenciu aj keď vedel, že Žilina má voči hráčom podlžnosti. Komunikoval som na túto tému viac krát aj s Oliver Pravdom a v podstate teraz už len čakám na rozhodnutie Krajského súdu v spore medzi Danielom Brejčákom a Žilinou a následne sa pobijem o svoje peniaze aj ja. Nie je dôvod, aby sme my hráči spolu nedržali a spoločne nebojovali za svoje práva.“

 

Úloha SIHPA v prípade kauzy MsHK Žilina

Tento rok však bola Žilina pod drobnohľadom médií povedalo a napísalo veľa a médiá podrobne sledovali celú situáciu. Pro-Hokej v prípade Žiliny zaujal rázne stanovisko a trval na tom, že všetky dlhy z tejto sezóny musí Žilina hráčom zaplatiť. Poslanci Žiliny schválili dotáciu pre klub, ale ani po tejto dotácii nebolo isté či hráči peniaze uvidia.

Bližší pohľad na celú situáciu ponúka aj hokejový agent Tomáš Krejči z Ice Hockey Agency Group: „Vyriešeniu situácie som venoval veľmi veľa energie, pretože sme mali v Žiline niekoľkých hráčov. S pánom Pravdom zo SIHPA sme boli v podstate v dennom kontakte, pripravil právne analýzy, návrhy dohôd, ale aj rôzne stanoviská, ktoré som zaslal na mesto, zväz a Pro-hokej. Do posledných dní sme však stopercentne nevedeli či Žilina dlhy voči hráčom doplatí. K finálnej dohode klubu a hráčov došlo až počas posledného víkendu pred deadlinom, ktorý stanovil Pro-Hokej. K tejto dohode veľmi pomohlo, že Pro-Hokej pozdržal udelenie licencie Žiline. Následne sme našli efektívne riešenie za spolupráce IHA Group, SIHPA, hráčov a pána Juriša, nového člena predstavenstva klubu. Vyzdvihol by som aj prístup pána Durmisa, ktorý určite mal záujem na vyriešení celej situácie. Nebyť súhry všetkých týchto okolností, tak si myslím, že by hráči do dnešného dňa nemali peniaze na účte a Žilina by s najväčšou pravdepodobnosťou bola bez licencie.“

Bola to strastiplná cesta, ale som rád že všetko dobre dopadlo. Pozitívne hodnotím najmä to, že so SIHPA sme mohli od začiatku všetko prekonzultovať a mohli tak reagovať na vývoj situácie. Dôležitú úlohu zohrala SIHPA aj pri dosiahnutí finálnej dohody s klubom, kedy zásadne upravila podmienky dohody tak, aby sa nemohlo stať, že by sme my hráči v tejto finálnej fáze prišli o peniaze. Pozitívne som vnímal aj spoluprácu SIHPA s mojím agentom, pánom Krejčím, čo podľa môjho názoru do veľkej miery prispelo k vyriešeniu celého problému. Túto sezónu bolo v Žiline viac problémov, ktoré sme riešili so SIHPA či už to boli pokuty alebo poistenie hráčov v Žiline. Táto sezóna ma len utvrdila v tom, že hráčska asociácia je na Slovensku veľmi potrebná. “, uviedol líder Žiliny Juraj Jurík.

Martin Belluš, ktorý dohral sezónu 17/18 v drese Detvy a ktorý bol jeden z hráčov, voči ktorému mala Detva dlh dodáva: „Keď mi pípla sms-ka a uvidel som, že Detva mi doplatila peniaze, nechcel som tomu najprv veriť. Som presvedčený, že bez hráčskej asociácie by sme mali podstatne väčší problém dostať sa ku svojim peniazom. Je naozaj potrebné a prospešné, že si SIHPA robí svoju prácu, že sa snaží zlepšovať podmienky pre hráčov a že konečne je tu niekto, kto za hráčov narovinu povie veci tak, ako sa majú. Konečne ako hráči máme niekoho, kto za nás bojuje a snaží sa nám pomôcť. Keby predchádzajúce pokusy o založenie hráčskej asociácie boli úspešné, tak dnes mohli byť podmienky pre hráčov úplne niekde inde.

 

Postavenie SIHPA v slovenskom hokeji

SIHPA si od svojho vzniku systematicky plní svoje povinnosti. Jej prvoradou úlohou je chrániť a hájiť záujmy hráčov a je prirodzené, že záujmy hráčov sa v niektorých oblastiach môžu odlišovať od záujmov klubov. Každá hráčska asociácia sa prirodzene stará o to, aby zlepšila podmienky pre hráčov, čo je jej prvoradá úloha kdekoľvek na svete. Spolupráca s klubmi a Pro-Hokejom je zatiaľ komplikovaná a činnosť SIHPA sa mnohokrát nestretne s porozumením.

Podľa prezidenta SIHPA Olivera Pravdu sú začiatky fungovania každej hráčskej asociácie vždy komplikované. „Stretli sme sa so zastrašovaním, s vyjadreniami typu, že hráčska asociácia je absolútne nepotrebná a nemá svoje opodstatnenie, jeden majiteľ klubu mal údajne povedať svojim hráčom, že SIHPA vznikla len preto, aby od hráčov vyťahovala členské príspevky. Hráčom v ďalšom klube bolo dokonca výslovne zakázané komunikovať a stretávať sa s predstaviteľmi hráčskej asociácie. Mne osobne bolo predstaviteľmi klubov povedané, že vyslovene škodím konkrétnemu klubu, z ďalšieho klubu mi zase bolo odporučené, aby som vyhýbal mestu, v ktorom ten klub pôsobí. Dokonca bolo klubom odporučené, aby kluby s hráčskou asociáciou nekomunikovali. Nebudem hovoriť ani konkrétne mená ani mestá, nie je v mojom záujme sa sťažovať alebo niekomu uškodiť, ale myslím si, že zachádzať do takýchto extrémov nie je na mieste a takéto správanie nemá v spoločnosti v roku 2018 miesto. Toto je ale zatiaľ atmosféra, aká panuje v našej najvyššej lige. Neviem prečo to miestami zašlo do takých extrémov, je to možno z časti o ľuďoch, prípadne o vzájomných sympatiách, neviem. Všetci máme rovnaký cieľ a to posúvať slovenský hokej dopredu a preto by osobné sympatie alebo antipatie mali ísť bokom a v profesionálnom prostredí by nemali mať miesto.“

Negatívna atmosféra sa netýka zase všetkých klubov. „Vo vedení našich klubov sú aj ľudia, s ktorými si pri vzájomnom stretnutí s úsmevom tľapneme, prípadne sa stretneme aj mimo oficiálnych stretnutí na káve a rozumne sa porozprávame o situácii v hokeji a možných riešeniach. Ja verím, že postupom času aj tie negatívne emócie opadnú, kluby a hráči začnú viesť dialóg a spoločne začneme hľadať riešenia a postupne budeme zlepšovať nielen marketingové aktivity ligy, ale aj podmienky pre hráčov.“, dodal Oliver Pravda.

Pridáva sa aj bývalý skvelý obranca Miroslav Ďurák: „V čase keď sa Skalica dostala do problémov, ešte neexistovala hráčska asociácia na ktorú by sme sa mohli obrátiť. Vtedy som teda prišiel priamo za Richardom Lintnerom a apeloval som na neho ako na šéfa súťaže, aby niečo spravil a pričinil sa o to, aby sme ako hráči dostali naše peniaze. Vtedy ma vybavil veľmi rýchlo a povedal, že s tým nemôže nič spraviť, že on zastupuje kluby a nie hráčov, že na takéto veci by mali mať hráči asociáciu, ktorá by mala navrhnúť nové hráčske zmluvy, aby boli vyvážené pre obe strany. Dodnes si myslím, že takéto konanie z Rišovej strany nebolo korektné. Dnes hráčska asociácia už existuje, pripravila nové zmluvy, ktoré zaslala klubom aj Pro-Hokeju. Napriek tomu sa zdá, že kluby aj naďalej uzatvárajú staré zmluvy, ktoré tu boli odjakživa. Preto by skôr bolo potrebné, aby Pro-Hokej začal bližšie spolupracovať so SIHPA namiesto toho, aby zhadzoval jej poctivú prácu v médiách. Hráčske asociácie sú súčasťou korektného a plynulého vývoja spoločnosti v oblasti športu. Tieto asociácie dohliadajú na to, aby nevznikalo novodobé vykorisťovanie hráčov ako tomu bolo pred 10 rokmi, kedy posledné dve-tri výplaty boli pre hokejistov automaticky stratené, prípadne sa museli hráči uspokojiť s čiastočnou kompenzáciou pod hrozbou zániku klubu.“

Aj vzhľadom na posledné vyjadrenie pána Lintnera o tom, že hráčska asociácia uškodila v prípade Žiliny našej najvyššej hokejovej súťaži sa hráčskej asociácii SIHPA ozvali viacerí hráči. Títo hráči sa s vyjadrením pána Lintnera nestotožňujú a majú zásadne negatívny názor na prístup a pomoc Pro-Hokeja hráčom. Nakoľko ide o aktívnych hráčov, nechcú byť menovaní, avšak zhodujú sa v tom, že Pro-Hokej nedostatočne chráni hráčov, nespravil potrebné kroky na úpravu hráčskych zmlúv a niektorí poukazujú aj na prístup práve Richarda Lintnera, ktorý ešte pred pár rokmi bol hráčom, ale dnes háji výlučne farby klubov a na záujmy hráčov neprihliada.

Pán Krejčí z IHA Group zase prirovnáva súčasný stav na Slovensku k situácii v Čechách, kde hráčska asociácia vznikla o pár rokov skôr: „Začiatky CAIHP (česká hráčska asociácia) v Čechách tiež neboli ľahké a chvíľu trvalo, kým sa vzťahy medzi klubmi a asociáciou utriasli. Postupne hráčska asociácia získala veľký počet členov a postavili sa za ňu aj najväčšie osobnosti spomedzi hráčov v českej lige. Raz keď hráči stoja za asociáciou, kluby s ňou musia viesť dialóg. CAIHP sa podarilo presadiť zmeny v hráčskych zmluvách a v súčasnosti je už stabilnou súčasťou českého hokeja.“

Ambasádor SIHPA Dušan Pašek dopĺňa: „SIHPA sa snaží postupnými krokmi podporovať ligu a zlepšovať podmienky pre hráčov. Pre ligu sme priniesli napríklad dobročinné podujatie s názvom Movember, ktoré je zamerané na boj proti rakovine prostaty, sú na neho veľmi dobré reakcie a v lige sa udomácnilo. Toto však nie je hlavnou úlohou SIHPA. Oveľa väčší význam však prikladáme najmä zlepšovaniu podmienok pre hráčov. Staráme sa o to, aby hráčom boli v rámci licenčného konania vyplatené všetky peniaze. Tento rok to dopadlo dobre, teraz bude dôležité, aby sa v ďalších rokoch táto nastavená latka nepodliezla, ale naopak, aby sa tento štandard udržal a postupne zvyšoval, pretože stále je čo zlepšovať. Taktiež sme hráčom pomohli pri uzatváraní zmlúv, pri ukončení zmlúv, pred Disciplinárnou komisiou SZĽH, ako aj pred súdmi. V minulej sezóne SIHPA zastupovala viac ako 200 hráčov a kluby ani Pro-Hokej by už túto skutočnosť nemali ignorovať. Zároveň si myslím, že teraz je ten správny čas na to, aby sa zmenilo súčasné znenie hráčskych zmlúv, ktoré sú podľa SIHPA, ako aj podľa hráčov nevýhodné.“

 

 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.