SIHPA presadila zmenu Registračného poriadku SZĽH – hráči sa nestanú vydierateľními

SIHPA presadila zmenu Registračného poriadku SZĽH – hráči sa nestanú vydierateľními

Dňa 26. 04. 2018 sa konal Kongres SZĽH, na ktorom prišlo k viacerým zmenám v predpisoch SZĽH. Na dohodovacom konaní pred Kongresom SZĽH, ktoré sa uskutočnilo v Žiline, sa jednotliví delegáti klubov dohodli na zmene článku 7.2 Registračného poriadku. Na základe tohto článku do minulej sezóny platilo, že ak klub zruší hokejistovi registráciu v klube, resp. ak sám hráč zruší registráciu v klube, tak hráč sa nebude môcť zaregistrovať za nový klub skôr, ako za 30 dní. Podľa stanoviska niektorých delegátov prítomných na dohodovacom konaní bol tento článok zneužívaný najmä v mládežníckych kategóriách a preto sa navrhlo, aby sa hráč, ktorému je Matrika SZĽH zruší registráciu, mohol zaregistrovať za nový klub najskôr za 365 dní od zrušenia jeho registrácie.

SIHPA ale poukázala na to, že táto zmena súvisí s článkom 6.6.3 Registračného poriadku, na základe ktorého mohli kluby zrušiť hráčovi registráciu zo 4 dôvodov:
– ak hokejista stratí bezúhonnosť,
– ak hokejista opakovane závažne poruší disciplínu v rámci súťaží SZĽH,
– ak hokejista závažne poruší vnútorné predpisy klubu,
– ak hokejista závažne poruší stanovy, poriadky a smernice SZĽH.

SIHPA dokáže porozumieť dôvodu tejto navrhovanej zmeny (z 30 dní na 365 dní), nakoľko najmä v nižších ročníkoch má slúžiť klubom na ochranu. Avšak v kategórii seniori by schválenie tejto lehoty zásadne poškodilo hráčov najmä v Extralige a 1. lige. Kluby najmä na konci sezóny sa snažia ušetriť na výplatách čo najviac peňazí. Pokiaľ by seniorské kluby dostali možnosť zrušiť hráčovi registráciu za porušenie vnútorných predpisov klubov, na základe čoho nebude môcť hráč jeden rok hrať hokej, tak by sa mohlo stať nasledovné:
V apríli mnoho klubov dlží hráčom peniaze zo sezóny. V prípade predĺženia lehoty zákazu registrácie hráča z 30 dni na 365 dní by klub mohol spraviť to, že si nastaví svoje vnútorné predpisy takým spôsobom, aby mohol klub vyhodnotiť konanie hráča na konci sezóny ako závažné porušenie predpisov klubu. Na základe tohto rozhodnutia klubu môže klub hráča vydierať a klub by mohol dať hráčovi na výber:
a) buď klub hráčovi všetko zaplatí ale zároveň mu zruší registráciu v posledný deň platnosti zmluvy, tým pádom hráč celú ďalšiu sezónu nebude môcť hrať, čo bude znamenať koniec jeho kariéry,
alebo
b) klub hráčovi registráciu nezruší, keď hráč podpíše s klubom dohodu, že všetky záväzky klubu voči hráčovi boli vysporiadané a teda klub hráčovi nič nehrozí.
SIHPA sa stretla s členmi komisie, ktorá pripravovala zmenu predpisov, taktiež informovala o tejto situácii vedenie SZĽH. Na základe tohto včasného riešenia zo strany SIHPA bola z článku 6.6.3 RP odstránená možnosť zrušenia registrácie hokejistu klubom v prípade závažného porušenia vnútorných predpisov klubu. Túto dôležitú zmenu Registračného poriadku schválil Kongres a tým pádom sa nebude môcť stať, že by od nasledujúcej sezóny hokejisti museli čeliť situácii, kedy buď nedostanú zaplatené, alebo dostanú zaplatené ale nasledujúci rok nebudú môcť hrať.
SIHPA taktiež upozorňuje na rozpor ustanovenia článku 7.2 RP SZĽH s §5 ods. 3 písm. a) zákona o športe, ktorý ustanovuje: „Športový zväz môže v záujme ochrany integrity športu v rozsahu svojej pôsobnosti obmedziť právo športovca podľa odseku 1 predpismi športového zväzu, ktorými určí časové obdobie počas jedného súťažného obdobia, v ktorom je zmena klubovej príslušnosti športovca obmedzená alebo zakázaná.“ Tým, že obdobie zákazu registrácie trvajúce 365 dní s najväčšou pravdepodobnosťou bude zasahovať do dvoch súťažných období, môže ísť o porušenie zákona o športe zo strany SZĽH.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.