SZĽH môže svojim návrhom spôsobiť zhoršenie výsledkov disciplinárky v budúcej sezóne

SZĽH môže svojim návrhom spôsobiť zhoršenie výsledkov disciplinárky v budúcej sezóne

V našom predchádzajúcom článku sme hovorili o potrebe zmeny disciplinárneho konania v rámci SZĽH. Zväz nás síce vypočul a zmenu navrhol, avšak podľa nášho názoru ide k zmene k horšiemu!

Disciplinárne konanie v zamestnaní, v športe, v záujmových organizáciách a podobne sa odvíja od trestného konania pred súdom. Trestné konanie je tá najzávažnejšia forma súdneho konania, do ktorej sa človek môže dostať. Keby Vás napríklad okradli a chytili by zlodeja, asi by ste nechceli, aby o tomto zlodejovi rozhodoval niekto bez právneho vzdelania, ktorý o trestnom konaní nič nevie, netuší akým spôsobom sa preukazuje vina lupiča a podobne. Jednoducho tento človek bez právneho vzdelania by nemohol zaručiť, že lupič bude správne odúsdený, že dostane spravodlivý trest a že nedôjde k žiadnemu procesnému pochybeniu sudcu.

Asi nikto z Vás by sa nechcel dostať do takejto situácie. SZĽH je ale opačného názoru, aj keď si to nedovolí povedať narovinu. Koncom apríla sa bude konať Kongres, kde SZĽH klubom bez akéhokoľvek vysvetlenia podsunula na schválenie zmenu Stanov SZĽH, podľa ktorej by predseda a podpredseda Disciplinárnej komisie SZĽH mohli byť ľudia bez právneho vzdelania – teda v preklade to znamená, že podľa SZĽH je v poriadku, keď o lupičovi bude rozhodovať osoba, ktorá sa ľahko môže dopustiť nenapraviteľných chýb.

Je záhadou, kto a z akých dôvodov takéto niečo vymyslel a podsunul klubom na schválenie. SZĽH v podkladoch, ktoré zaslal svojim členom, neuvádza kto je autorom tohto návrhu, len oznamuje zmenu ktorá sa má schváliť a to bez akéhokoľvek vysvetlenia. Keď bude vo vedení DK napríklad bývalý hokejista, bude síce vedieť skvele posúdiť, či si hráč za určitý zákrok zaslúži byť potrestaný. Ale bývalý hokejista bez právnického vzdelania môže spraviť chybu pri vyhodnocovaní čisto právnických otázok ktoré sa týkajú plynutia lehôt, prestupového poriadku, splnenia určitých podmienok, naplnenia procesných podmienok disciplinárneho konania alebo dodržania formálnych podmienok rozhodnutia disciplinárnej komisie. A takéto chyby sa už v mnohých prípadoch nemusia dať napraviť.

A keďže v rámci disciplinárneho konania je množstvo komplikovaných právnych otázok, tak sa pýtame, ako sa rozhodne bývalý hokejista, keď nebude vedieť ako postupovať v takýchto zložitých veciach. No rozhodne tak, ako mu bude nariadené zhora, pretože inak nebude vedieť čo robiť a ako postupovať.

Treba si uvedomiť aj dôsledky takéhoto konania. Pokiaľ napríklad rozhodnutie, ktoré vydá bývalý hokejista, nebude spĺňať formálne náležitosti predpísané disciplinárnym poriadkom, tak kluby a hráči ktorí budú mať byť potrestaní sa vyhnú spravodlivosti, pretože každé rozhodnutie DK je preskúmateľné odvolacou disciplinárnou komisiou a súdom. A tam rozhodujú právnici, ktorí keď zistia, že boli porušené akékoľvek pravidlá disciplinárneho konania, napríklad čo i len pri vyhotovení rozhodnutia, tak rozhodnutie DK bude zrušené a klub alebo hráč sa vyhne trestu aj keď očividne pochybil.

Je smutné, ak sa SZĽH nedokáže zamyslieť nad takýmito dôsledkami svojho konania. Stalo sa už dosť chýb a ďalšie chyby by sa už nemali produkovať. Alebo sa pýtame zle a presne toto je zámerom SZĽH, ktoré vedome manipuluje predpisy tak, aby mal určité rozhodnutia v disciplinárke absolútne pod kontrolou? V tejto sezóne sme mohli vidieť, že bolo treba aj v rámci disciplinárky nasadiť „hokejovú diplomaciu“. A presne to je problém celého Slovenska, že neplatí rovnaký meter pre všetkých a vo všetkých situáciách. Chceme to isté nie len umožniť, ale vytvoriť na to podmienky aj v hokeji?

Celý svet smeruje k profesionalizácii a modernizácii, k zlepšovaniu procesov, toto je jeden z krokov, ktorý bohužiaľ nášmu disciplinárnemu konaniu nemôže pomôcť. SZĽH takýmito nezmyselnými krokmi vytvára priestor na to, aby v budúcnosti dochádzalo v rámci disciplinárky k podstatne väčším chybám, ako v tejto sezóne.

Ide o chybný krok zväzu a sme presvedčení, že ak kluby tento nezmysel schvália, tak budúcnosť ukáže, že spravili chybu. Preto opäť navrhujeme, aby DK tvoril mix ľudí, právnikov, hokejistov a odborníkov z iných oblastí, pričom polovicu nominujú kluby a polovicu nominujú hráči, avšak aspoň predseda a podpredseda DK SZĽH musí byť človek s právnickým vzdelaním. Zároveň navrhujeme, aby predseda a podpredseda bol nezávislý človek bez väzieb na hokejové štruktúry.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.