Zmena Disciplinárnej komisie SZĽH a disciplinárneho konania je nevyhnutná

Zmena Disciplinárnej komisie SZĽH a disciplinárneho konania je nevyhnutná

Fanúšik hokeja si asi len ťažko spomenie na sezónu, v ktorej by bolo toľko rozporov ako v sezóne 2017/2018, čo určite nepridáva Tipsport lige na dobrej reputácii u fanúšika. Na politickej scéne je v súčasnosti tých rozporov viac ako dosť a práve šport by mal byť v takýchto momentoch priestorom, kde sa príkladne dodržujú pravidlá, ctí sa fair-play, platí rovnaký meter pre všetkých a zákulisné hry sú tabu.

HC Košice, okrem iných, v poslednom čase opakovane slušne vyjadrili svoju nespokojnosť a to aj voči konaniu Disciplinárnej komisie SZĽH, za čo im patrí náš rešpekt, pretože miestami je možné nadobudnúť pocit, že v slovenskom hokeji za vyslovenie iného názoru, ako „toho správneho“, budete musieť niesť zodpovednosť. Nechceme a nebudeme hodnotiť posledné rozhodnutia Disciplinárnej komisie SZĽH (DK) v rámci play-off, Tomášovi Surovému želáme čo najrýchlejší návrat na ľad, ale aj vo svetle protestov HC Košice je podľa nášho názoru nevyhnutné vyjadriť sa ku konaniu DK počas celej sezóny 2017/2018.

SIHPA zastupuje svojich členov aj v rámci disciplinárneho konania pred DK SZĽH, ktoré zaznamenalo určitý progres, avšak od ideálneho stavu má disciplinárne konanie ešte veľmi ďaleko. A tu je dôležité sa pozrieť na prípad neoprávnených štartov Slovanistov v Tipsport lige. DK SZĽH rozhodla tak ako rozhodla, išlo k sledovanie vyššieho záujmu, rozhodnutie je právoplatné, rešpektujeme ho a je to pre nás uzavretá téma.

Absolútny údiv ale vyvoláva zdôvodnenie DK v porovnaní s ostatnými rozhodnutiami DK vyhlásenými v priebehu tejto sezóny. DK hráčov Slovana nepotrestala z dôvodu, „že nebol preukázaný úmysel týchto hráčov smerujúci k spáchaniu disciplinárneho previnenia“.  Disciplinárny poriadok SZĽH (DP) v prvom rade ustanovuje v čl. 4 DP, že „Na zodpovednosť za disciplinárne previnenie stačí aj zavinenie z nedbanlivosti, pokiaľ disciplinárny poriadok neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.“ V časti pojednávajúcej o neoprávnených štartoch samozrejme nie je žiadna zmienka o tom, že by sa vyžadovalo od hráčov úmyselné zavinenie.

Také úmyselné zavinenie sa ale vyžaduje v DP v niektorých iných prípadoch, napríklad pri tzv. „filmovaní“ hráčov. Toto ustanovenie DP znie nasledovne: „Disciplinárne obvinený hráč, ktorému bol, alebo mal byť v stretnutí uložený menší trest podľa pravidla 138 Pravidiel ľadového hokeja zato, že očividne predstieral pád alebo zranenie s úmyslom, aby bol potrestaný protihráč, sa potrestá …“.

DK SZĽH produkovala tresty pre hráčov, ktorí boli vylúčení za filmovanie ako na bežiacom páse, vyhodnocovala situácie na základe svojich pocitov a čuduj sa svete absolútne sa nezaoberala tým, že by si pridávala prácu a hráčom dokázala úmysel privodiť protihráčovi vylúčenie, čo je absolútne základnou požiadavkou na to, aby mohla DK SZĽH hráča potrestať za filmovanie. Tu ani nebolo potrebné, aby DK čarovala, stačilo rešpektovať DP a splniť si profesionálne svoju úlohu. Týmto spôsobom DK SZĽH závažne poškodila hráčov a udelila týmto hráčom tresty v rozpore s Disciplinárnym poriadkom.

Ďalším problémom, ktorý by mal SZĽH vyriešiť ideálne už na aprílovom Kongrese, na ktorom doteraz nevedno čo sa bude schvaľovať je to, aby kluby vedeli, či sú povinné rešpektovať DK SZĽH, alebo nezáväzné odporučenie PRO-HOKEJa. Ak kluby nevedia, ktoré rozhodnutia majú rešpektovať, tak je to asi problém zle nastavených procesov a pravidiel. Ak kluby ignorujú DK, tak má DK teda vôbec svoje opodstatnenie v štruktúrach SZĽH?

SIHPA je toho názoru, že DK SZĽH je jednou z najdôležitejších komisií v rámci štruktúr SZĽH a jej postavenie by malo byť do budúcnosti upevnené tak, aby v budúcnosti nemohli takéto rozpory vzniknúť. Potrebné je najmä ale to, aby bola DK SZĽH kreovaná tak, aby bola nezávislým orgánom a aby nemohlo dôjsť k ovplyvňovaniu rozhodovania DK SZĽH. DK SZĽH by mala byť absolútne nezávislá od Tipsport ligových klubov. Členov DK SZĽH nominujú kluby, a tie kluby ktorých kandidát je zvolený do DK SZĽH môžu mať samozrejme v prípade sporu pred DK SZĽH podstatne výhodnejšie postavenie.

SIHPA už dva roky navrhuje, aby polovicu členov DK SZĽH navrhovali kluby a druhú polovicu navrhovali hráči. Keďže SIHPA zastupuje hráčov všetkých Tipsport ligových klubov, tak je tu predpoklad, že kandidáti, ktorých SIHPA navrhne do DK SZĽH budú mať na všetkých rovnaký meter. V minulosti sa práve to možno niektorým klubom nepozdávalo, avšak časom sa ukazuje, že práve rovnaký meter pre všetkých by väčšina klubov túto sezónu v mnohých prípadoch uvítala. Niektoré kluby možno chápali návrhy SIHPA nominovať členov DK SZĽH ako snahu získať moc, alebo sa silou mocou niekde tlačiť. Opak je však pravdou. Stačí sa pozrieť na kolegov futbalistov, kde priamo FIFA vyžaduje od národných športových zväzov, aby polovicu ľudí v rozhodovacích orgánoch nominovali hráči a druhú polovicu nominovali kluby a to z dôvodu nezávislosti týchto orgánov. V iných športoch a v zahraničí je takáto požiadavka štandardná, u nás treba takéto požiadavky zadupať pod čiernu zem. Hráčom nebolo následne dovolené ani to, aby si do Disciplinárnej komisie navrhli čo i len jedného člena. Hovoriť o okolnostiach toho, ako sa to celé udialo by bolo na samostatný článok. SIHPA taktiež navrhovala zmenu DP, avšak táto požiadavka SIHPA bola na minuloročnom Kongrese zmietnutá zo stola bez akéhokoľvek vysvetlenia a prísľub VV SZĽH, že sa VV SZĽH bude zmenami zaoberať, nebol dodržaný.

A toto je len jeden z mnohých príkladov toho, prečo je náš hokej tam, kde je, napriek tomu, že by si zaslúžil byť oveľa ďalej. Stavanie štadiónov a zahraniční tréneri sú až nadstavba, ale hokej potrebuje oveľa základnejšie veci a to najmä elementárne dodržiavanie pravidiel, férové nastavenie predpisov a nezávislé orgány SZĽH.

SZĽH minulý rok zrušil drvivú väčšinu odborných komisií, ktoré dlhodobo na zväze fungovali a vykonávali svoju prácu, vraj preto, aby sa šetrili personálne náklady. Preto sa naskytá ďalšia otázka, že prečo v DK SZĽH sedí šesť ľudí, keď podľa Disciplinárneho poriadku majú rozhodovať trojčlenné senáty. Z akého dôvodu teda v DK SZĽH sedí šesť ľudí namiesto troch? Okrem toho, že SZĽH platí šesť ľudí namiesto troch a teda to je nehospodárne, tak nie je týmto počtom členov evidentne zaručené ani profesionálne a nezávislé rozhodovanie DK SZĽH.

Je teda potrebné vyriešiť otázku, či má DK SZĽH po tom, čo v tejto sezóne predvádza, právo takýmto spôsobom a v súčasnom zložení pokračovať ďalej. Podľa nášho názoru v žiadnom prípade. Žiadame preto SZĽH aby na aprílovom Kongrese prijal všetky opatrenia potrebné na to, aby zmenil personálne obsadenie DK SZĽH, aby zmenil systém fungovania DK SZĽH a aby zaručil profesionálne a nestranné fungovanie DK SZĽH. Zároveň žiadame, aby SZĽH odškodnil všetkých hráčov, ktorým boli udelené tresty v rozpore s DP SZĽH (a to najmä v súvislosti s preukázaním úmyselného konania hráčov).

Vyzývame SZĽH, aby na aprílový Kongres pripravil zmenu predpisov týkajúcich sa disciplinárneho konania tak, aby sa tieto nedostatky odstránili a zabezpečila sa nezávislosť DK SZĽH. Zároveň vyzývame všetky kluby a to nie len kluby Tipsport ligy, aby sa pridali k tejto otvorenej žiadosti SIHPA smerujúcej k zmene pomerov v DK SZĽH a tiež ich vyzývame, aby na aprílovom Kongrese SZĽH zahlasovali za zmenu obsadenia Disciplinárnej komisie SZĽH a zmenu Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

One thought on “Zmena Disciplinárnej komisie SZĽH a disciplinárneho konania je nevyhnutná

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.