Hokejisti povedali stačilo! Predložili petíciu za zriadenie hokejového arbitrážneho súdu

Hokejisti povedali stačilo! Predložili petíciu za zriadenie hokejového arbitrážneho súdu

Hokejisti na Slovensku toho majú dosť! Minulý rok Kongres SZĽH schválil vznik stáleho rozhodcovského súdu SZĽH, ktorý do dnešného dňa na SZĽH nefunguje. Hráči požadujú jeho okamžité zriadenie.

Tak v hokeji, ako aj v iných oblastiach na Slovensku vznikajú spory predovšetkým ekonomického charakteru, ktoré je potrebné riešiť. V sporoch tohto typu platí pravidlo: Čím rýchlejšie je spor vyriešený, tým lepšie pre všetkých zúčastnených. Začiatkom minulého roka sa SZĽH stotožnil s potrebou vytvorenia orgánu na riešenie sporov, ktorý by bol schopný lacno, rýchlo a efektívne riešiť všetky spory, ktoré vznikajú v rámci hokeja. Vedenie zväzu prišlo s myšlienkou vytvorenia arbitrážneho hokejového súdu, ktorý by bol schopný rádovo v týždňoch, maximálne v niekoľkých mesiacoch vyriešiť všetky spor, ktorý vznikne medzi ktorýmikoľvek členmi SZĽH. Na základe uvedeného delegáti klubov, ktorí hlasovali v júni 2016 na Kongrese SZĽH, teda tí istí delegáti hokejových klubov, ktorí zvolili za nového prezidenta SZĽH Martina Kohúta, schválili vznik tzv. Stáleho rozhodcovského súdu SZĽH (ďalej len „SRS SZĽH“), a rovnako schválili aj štatút SRS SZĽH – teda predpis, ktorý upravuje fungovanie SRS SZĽH.

Nové vedenie SZĽH, ktoré nastúpilo po júnovom Kongrese SZĽH však už na mimoriadnom Kongrese SZĽH v auguste 2016 začalo z pohľadu hráčov nepochopiteľne presadzovať zrušenie SRS SZĽH. Dôvod? Neznámy. Argumenty ktoré použilo nové vedenie SZĽH boli predovšetkým dva:

  1. SZĽH nemá peniaze na to, aby dotoval nejaký arbitrážny súd,
  2. arbitrážny súd fungoval v rámci Slovenského futbalového zväzu a futbalisti tento súd zrušili.

Je pravda že SFZ zrušil svoj arbitrážny súd, ale jedným z hlavných dôvodov na jeho zrušenie bolo to, že tento súd nespĺňal hlavnú podmienku, ktorú vyžadujú predpisy FIFA na fungovanie takéhoto súdu. Táto podmienka sa týka zloženia a nominovania jednotlivých sudcov (alebo ak chcete rozhodcov) tohto súdu. V zmysle predpisov FIFA je nevyhnutné, aby polovicu sudcov tohto súdu nominovali kluby, a druhú polovicu aby nominovali hráči. Táto požiadavka je zo strany FIFA celkom logická, pretože ak kluby nominujú všetkých sudcov tohto súdu, tak nie je možné očakávať, že tento súd v spore medzi klubom a hráčom rozhodne v prospech hráča. Ak podmienka pomerného nominovania sudcov podľa FIFA splnená nie je, tak FIFA považuje takúto súd za zaujatý. Je to celosvetový štandard a takýmto spôsobom fungujú orgány na rozhodvanie sporov vo futbale na celom svete. Čo sa týka financovania súdu, tak nemusel dotovať fungovanie súdu a teda SFZ nebol stratový, pretože všetci žalobcovia musia zaplatiť súdny poplatok na to, aby súd začal konať.

Momentálne SZĽH navrhuje vytvorenie Arbitrážnej komisie SZĽH. SIHPA ale vidí dva zásadné problémy pri nahradení SRS SZĽH Arbitrážnou komisiou SZĽH:
1) neexistuje predpis, ktorý by upravoval fungovanie Arbitrážnej komisie,
2) rozhodnutia Arbitrážnej komisie nie sú právne vymáhateľné.

Prečo to je problém? Existuje dôvodná obava hráčov, že ak sa obrátia na Arbitrážnu komisiu, tak členovia tejto Arbitrážnej komisie budú nominanti klubov a teda šanca hráča uspieť v spore sa znižuje. Taktiež sa domnievame, že ak neexistuje predpis, ktorý upravuje fungovanie Arbitrážnej komisie, tak nie je namieste rušiť SRS SZĽH a schvaľovať Arbitrážnu komisiu. Je potrebné aby bolo zrejmé, ako bude vyzerať fungovanie Arbitrážnej komisie a potom sa môžeme zamýšlať nad tým, či to je dobré riešenie. Keby bolo schválené zrušenie SRS SZĽH, ktorý by nahradila Arbitrážna komisia, tak súčasný stav vymoženia práv sa len skomplikuje. Súvisí to s tým, že rozhodnutia Arbitrážnej komisie nie sú právne vymožiteľné. Napríklad ak klub dlží hráčovi peniaze a hráč sa obráti na Arbitrážnu komisiu SZĽH, ktorá by aj rozhodla, že klub má zaplatiť hráčovi peniaze, tak hráč nemôže na základe tohto rozhodnutia peniaze od klubu vymáhať. Hráč by sa musel následne obrátiť na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky, na základe rozhodnutia ktorého by mohol hráč vymáhať od klubu svoje peniaze. Od podania žaloby do rozhodnutia súdu môže prejsť aj niekoľko rokov a až následne je možné sa obrátiť na exekútora, ktorý bude môcť vymáhať peniaze od klubu na základe rozhodnutia súdu. Celý tento proces je drahý a zdĺhavý nehovoriac o tom, že klub v tom čase už nemusí existovať. Pre hráčov ako aj pre kluby je zriadenie Arbitrážnej komisie úplne zbytočné, pretože pre všetkých je lepšie obrátiť sa rovno na súd a nestrácať čas s konaním pred Arbitrážnou komisiou. Naopak rozhodnutie SRS SZĽH je právne vymáhateľné, konanie pred SRS SZĽH trvá zlomok času oproti konaniu pred všeobecnými súdmi SR. Takýmto spôsobom SZĽH podľa názoru SIHPA presadzuje horšie a menej efektívne riešenia, v porovnaní s tými, ktoré má v súčasnosti k dispozícii. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že SZĽH zrušenie SRS SZĽH a vytvorenie Arbitrážnej komisie žiadnym spôsobom neprediskutoval so zástupcami klubov ani so zástupcami hráčov.

„Fungovanie Stáleho rozhodcovského súdu SZĽH je ten najlepší a najefektívnejší spôsob, akým je v súčasnosti možné riešiť hokejové spory,“ uviedol zástupca SIHPA vo Výkonnom výbore SZĽH Jozef Stümpel. SIHPA z uvedených dôvodov nesúhlasí s tým, aby SRS SZĽH bol nahradený Arbitrážnou komisiou SZĽH. Nakoľko sa všetci členovia SZĽH vrátane SIHPA dozvedeli o tejto iniciatíve SZĽH len pred pár dňami, tak SIHPA reagovala akonáhle to bolo možné a Výkonnému výboru SZĽH predložila petíciu hráčov za okamžité zriadenie SRS SZĽH, ktorú podpísalo 150 hráčov, ktorí túto sezónu pôsobili v Tipsport lige. Spolu s petíciou SIHPA predložila aj list, v ktorom vysvetlila svoj postojk navrhovanej zmene a vyzvala Výkonný výbor, aby zaviazal štatutárov SZĽH na bezodkladné prihlásenie SRS SZĽH na Ministerstvo spravidlivosti SR tak, aby v novej sezóne 2017/2018 mohli všetci členovia SZĽH využívať tento existujúci orgán na riešenie sporov.

SIHPA si v tejto súvislosti dovolí poukázať na petíciu 50 hráčov, ktorí pôsobili v zahraničí a na základe ktorej došlo k začiatku zemetrasenia v slovenskom hokeji v dôsledku čoho pán Nemeček skončil na pozícii prezidenta SZĽH. Teraz tu máme petíciu 150 hráčov, ktorí pôsobia doma na Slovensku, tak uvidíme, ako sa SZĽH k tejto iniciatíve postaví a či SZĽH po predchádzajúcich skúsenostiach bude počúvať hlas hráčov.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.