Inšpektorát práce: Len individuálny športovec môže byť SZČO!

Inšpektorát práce: Len individuálny športovec môže byť SZČO!

SIHPA je od začiatku sezóny toho názoru, že podľa platných zákonov majú byť hráči zamestnanci. Hokejové kluby tvrdia, že hráči môžu byť SZČO. Kto má pravdu? Odpoveď dal ten najpovolanejší – Inšpektorát práce.

SIHPA počas uplynulej sezóny 2016/2017 šírila osvetu medzi hráčmi a ako jediný subjekt v slovenskom hokeji (s výnimkou HC Košice) a upozorňovala hráčov na to, že ak budú s klubmi podpisovať SZČO zmluvy, čo je podľa názoru SIHPA v rozpore so Zákonom o športe, tak hráčom budú hroziť sankcie zo strany Inšpektorátu práce a Daňového úradu. SIHPA spravila prieskum medzi hráčmi Extraligy, v ktorom hráči jednoznačne povedali, že chcú mať jasno v tom, či môžu s klubmi uzatvárať SZČO zmluvy tak, ako to robili doteraz. SIHPA na základe žiadosti svojich členov podala žiadosť na Inšpektorát práce, ktorý požiadala o zodpovedanie otvorenej otázky – či činnosť hokejistu spĺňa znaky závislej práce a či hokejisti ako kolektívní športovci majú na výber a môžu uzatvárať aj SZČO zmluvy, aj zamestnanecké zmluvy.

Inšpektorát práce je jediný orgán na Slovensku, ktorý je príslušný rozhodnúť o tom, či športové činnosť hokejistu v klube spĺňa znaky závislej práce. SIHPA na otvorenú otázku dostala od Inšpektorátu práce jednoznačnú odoveď: hokejista je zamestnanec, len individuálny športovec môže byť SZČO. Toto stanovisko Inšpektorátu práce poslala SIHPA vedeniu všetkých extraligových klubov a požiadala ich o reakciu k tejto problematike. V najbližšom čase budú túto tému kluby opätovne medzi sebou prejednávať. SIHPA taktiež o vzniknutej situácii informovala PRO-HOKEJ, ktorý sa však od tejto témy dištancuje.

Medzičasom sa však rozbehlo podpisovanie hráčskych zmlúv pre novú sezónu a kluby hráčom napriek stanovisku Inšpektorátu práce ďalej ponúkajú SZČO zmluvy. Záujem SIHPA je, aby hráči mali zmluvy v súlade so zákonom a aby im nehrozili kontroly a sankcie z Inšpektorátu práce a Daňového úradu. Z tohto dôvodu na základe stanoviska Inšpektorátu práce odporúčame svojim členom podpisovať len zamestnanecké zmluvy – teda zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Taktiež svojim členom odporúčame, aby od klubov písomne požadovali predloženie návrhu zamestnaneckej zmluvy. SIHPA je pripravená vypracovať každému svojmu členovi takúto zmluvu zdarma a tiež mu poskytne právne poradenstvo počas celého vyjednávania o novej zamestnaneckej zmluve, stačí nás kontaktovať na legal@sihpa.net.

Celé stanovisko Inšpektorátu práce si prečítajte nižšie:

Vec: Stanovisko Inšpektorátu práce k žiadosti SIHPA

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko zo dňa 15.03.2017 Vám dávame na vedomie náš právny názor v tejto veci. Vzhľadom na obsah Vašej žiadosti sa v tomto stanovisku budeme primárne venovať profesionálnemu športovcovi a jeho vzťahu ku športovému klubu.

Podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 400/2015 Z. z. o športe  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) profesionálny športovec vykonáva šport na základe zmluvy no profesionálnom vykonávaní športu, ak jeho činnosť spĺňa znaky závislej práce.

V zmysle citovaného § 4 ods. 3 zákona o športe je zrejmé, že zákonodarca sa rozhodol profesionálneho športovca definovať ako športovca, ktorého výkon športovej činnosti spĺňa znaky závislej práce.

Pre všetky dotknuté subjekty je dôležité, aby sami posúdili, či výkon športovej činnosti športovcom spĺňa znaky závislej práce.

Podľa § 1 ods. 2 zákona č, 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

K osobnému výkonu práce

Zamestnanec sa nemôže dať zastúpiť pri svojej dohodnutej práci, ktorá je viazaná výlučne na jeho osobu (§ 47 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce). V jednom športovom klube môžu byť dvaja a viacerí športovci na ten istý post, avšak ani to nepripúšťa možnosť zastúpenia hráča pri športovej činnosti.

K výkonu práce podľa pokynov zamestnávateľa

Jedná sa o princíp podriadenosti a nadriadenosti – subordinačný princíp, ktorý najviac vystihuje pracovnoprávny vzťah a odlišuje ho od občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov.

Profesionálny športovec podlieha presným príkazom klubu a v konečnom dôsledku klub, resp. osoba ktorej patrí výkon nariaďovacieho práva rozhoduje o tom, na akom poste bude hrať, aké bude mať úlohy, na akom mieste bude súťažiť, a pod.

K výkonu práce v mene zamestnávateľa

Závislá práca musí byť vykonávaná v mene zamestnávateľa. Profesionálny športovec môže v niektorých prípadoch vystupovať vo svojom mene (napr. individuálne ocenenia), avšak vystupuje v prvom rade v mene športového klubu, ktorý je účastníkom klubovej súťaže.

K výkonu práce v pracovnom čase určenom zamestnávateľom

Podľa § 85 ods. 1 Zákonníka práce pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Podľa § 85 ods. 2 Zákonníka práce dobou odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom. V zmysle uvedené je čas zamestnanca rozdelený na pracovný čas a dobu odpočinku. Najčastejšie sú vopred stanovené zamestnávateľom. V prípade športu môžeme hovoriť o akejsi modifikácii určeného pracovného času. Každý hráč má spravidla presne stanovený harmonogram na denne, týždennej alebo mesačnej báze, ktorý je povinný dodržiavať a ktorý sa môže meniť v závislosti od potreby.   

Z uvedeného je zrejmé, že takto definovaní profesionálni športovci vykonávajúci profesionálnu športovú činnosť pre konkrétne športové kluby vykonávajú činnosť, ktorá má znaky závislej práce. Vzťah medzi športovým klubom a profesionálnym športovcom by mal niesť znaky zamestnaneckého vzťahu.

Podľa nášho právneho názoru sa ustanovenie § 4 ods. 3 písm. c) zákona o športe, v zmysle ktorého profesionálny športovec vykonáva šport ako samostatne zárobkovo činná osoba, môže uplatniť len v prípade profesionálnych športovcov v individuálnych športoch.

S pozdravom

JUDr. Rudolf Kubica
hlavný inšpektor práce

One thought on “Inšpektorát práce: Len individuálny športovec môže byť SZČO!

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.