Spolupráca je kľúč k úspechu!

Spolupráca je kľúč k úspechu!

„Keď to všetci spolu zvládneme, hokej na Slovensku pôjde rapídne hore,“ uvádza Oliver Pravda pre hokej.sk.

Začiatkom júna odprezentovali na tlačovej konferencii Jozef Stümpel, Rastislav Konečný a Dušan Pašek vznik novej hráčskej asociácie s názvom SIHPA (Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja). Hlavnými dôvodmi jej vzniku boli pomoc právam hráčov a zlepšenie ich postavenia v rámci hokejovej komunity. S odborníkom na športové právo a členom Výkonného výboru tejto asociácie Oliverom Pravdom, sme sa pozhovárali o tom, čo všetko sa zatiaľ za prvé štyri mesiace fungovania novému subjektu na slovenskej hokejovej scéne podarilo a čo plánuje ďalej.

Pán Pravda, čo všetko sa vám podarilo urobiť od ohlásenia vzniku hráčskej asociácie? Aké boli prvé kroky a darí sa napredovať podľa plánu?

Tej práce je veľmi veľa, najviac práce je takej, ktorú nie je vidieť navonok. Ale najprv musia byť dobre postavené základy na to, aby sme mohli postaviť pekný dom. Považujeme za úspech, že narozdiel od neúspešných pokusov v minulosti, sme vytvorili organizáciu, ktorá má svoju štruktúru a orgány, ktorá funguje podľa nejakých pravidiel.
V porovnaní s pokusmi o založenie asociácie v minulosti sme ďalej aj v tom zmysle, že SIHPA:

 • je registrovaná na Ministerstve vnútra SR,
 • bola prijatá za člena SZĽH,
 • má zastúpenie vo Výkonnom výbore SZĽH,
 • má zastúpenie v odborných komisiách SZĽH,
 • je zapojená do nových rozvojových projektov, ktoré sa rozbehli vďaka novému vedeniu SZĽH,
 • osobne sme sa stretli so všetkými hráčmi v Extralige a vysvetlili im čo je hráčska asociácia a ako im môže pomôcť,
 • nadviazala spoluprácu s českou CAIHP,
 • nadviazala spoluprácu so City University of Seattle a čoskoro veríme, že oznámime spolupráce s ďalšími univerzitami,
 • v prvej sezóne svojho pôsobenia zastupuje väčšinu hráčov pôsobiacich v Extralige,
 • pracuje na uzavretí Memoranda o spolupráci so SZĽH,
 • bude na základe dohody s vedením SZĽH odovzdávať po každej sezóne ocenenie pre jedného výnimočného hráča,
 • už pomohla niekoľkým svojim členom, či pri ukončovaní hráčskej zmluvy a vysporiadaní vzájomných záväzkov s klubmi, pri podpisovaní dodatkov k hráčskym zmluvám, ako aj pri záležitostiach spojených s novým režimom profesionálnych hráčskych zmlúv ako komunikácia so zdravotnými poisťovňami a podobne.

Myslím si, že zatiaľ napredujeme podľa plánu, aj keď niektoré veci idú nad naše očakávanie a iné sú zase oveľa zložitejšie ako sme očakávali, čo je ale prirodzené. Absolvovali sme veľké množstvo stretnutí s ľuďmi z rôznych oblastí, pracujeme na niekoľkých projektoch, ktoré rozbehneme od nového roku, ale teraz hádam už môžem povedať, že už budúci týždeň začneme s jedným dobročinným projektom, ktorým chceme podporiť zdravie. Viac sa dozviete koncom budúceho týždňa na našom webe a Facebooku. Veľkú časť nášho času a energie venujeme momentálne nadväzovaniu partnerstiev pre budúci rok, pretože túto časť musíme zvládnuť a zabezpečiť tak nerušené a profesionálne fungovanie asociácie, aby sme sa následne mohli stopercentne sústrediť na športovú stránku a komunikáciu s hráčmi, ligou a klubmi.

Dá sa povedať koľko percent hráčov s vami spolupracuje a či ide o všetky kluby extraligy?

Áno, zastupujeme hráčov zo všetkých klubov extraligy, pričom sa jedná približne o tri štvrtiny všetkých hráčov. Veríme, že čoskoro bude toto číslo vyššie, okolo 90%, pretože sa stretávame prevažne s názorom hráčov, ktorí zatiaľ nie sú našimi členmi, že potrebujú zodpovedať niektoré otázky, ktoré ich zaujímajú a následne sa k nám pridajú.

Aké sú podmienky členstva hráča v asociácii? Dá sa povedať koľko predstavuje ročný poplatok?

Musíte vyplniť prihlášku, prípadne sa registrovať online na našom webe, zaplatiť registračný poplatok a členské. Ročné členské je v prvej sezóne zadarmo a následne bude na úrovni medzi 10 a 20 EUR mesačne, závisí to od splnenia rôznych podmienok. Je to tak nastavené aj preto, aby hráči neváhali, či sa im to oplatí. Nechceme aby ich to neprimerane finančne zaťažovalo, náš cieľ je poskytnúť naším členom každý rok výhody v hodnote vyššej, ako je samotné členské. Náš záujem je viesť asociáciu maximálne prohráčsky.

Extraligoví hokejisti fungovali v posledných rokoch ako SZČO, čiže na živnosť. V prípade meškajúcich výplat to bol problém, vo fungujúcich kluboch to ale hráči často kvitovali. Aká je v tomto smere nálada medzi hráčmi v súvislosti s novým zákonom o športe?

Momentálne pracujeme na jednotnom pláne spolupráce s klubmi, a veľmi radi sa s Vami o tom porozprávame potom, ako to bude náležite odkomunikované so všetkými extraligovými klubmi. Efektívnej spolupráci s klubmi ale v súčasnosti zásadným spôsobom stojí v ceste pripravovaná novela Zákona o športe, ktorá keď prejde, tak bude nespochybniteľné, že všetci športovci hrajúci kolektívne športy budú vykonávať športovú činnosť výlučne ako zamestnanci klubov na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Podľa názoru SIHPA majú kluby takúto povinnosť už teraz, avšak kluby si momentálne vykladajú zákon o športe tak, že naďalej umožňujú hráčom vykonávať športovú činnosť ako SZČO. My nie sme orgán, ktorému prináleží hodnotiť, ktorý postoj je správny. Pokiaľ si kluby obhája svoje stanovisko a štát uzná, že hokejisti môžu hrať ako SZČO, tak SIHPA bude tento režim rešpektovať. Pokiaľ sa tak nestane, tak SIHPA bude požadovať dodržiavanie zákona tak ako ho chápe SIHPA, teda že hráči majú byť zamestnanci klubov. Je ale potrebné, aby sa tento rozpor konečne vyriešil, pretože nie je možné, aby hráči v našej najvyššej lige hrali za rôznych podmienok a hrozilo im, že budú vystavený sankciám zo strany štátu a SZĽH. Keď bude tento rozpor vyriešený, tak budeme rešpektovať toto konečné riešenie, čo nám umožní efektívne spolupracovať so všetkými klubmi.

Narážate v tomto smere na rozličné postoje? Vyhovuje hráčom viac živnosť, alebo zamestnanecký pomer? Niektorí hráči nám tlmočili nespokojnosť s núteným prechodom na zamestnaneckú zmluvu…

Všetci hráči aj naďalej fungujú na SZČO zmluvách, okrem časti hráčov pôsobiacich v HC Košice, čiže neviem odkiaľ sa berie toto tvrdenie, že niektorým hráčom viac vyhovuje SZČO, keď to ešte nemali šancu v praxi porovnať. Realita je taká, že sami hráči nemajú vytvorený názor na to, čo je vlastne pre nich výhodnejšie. Je to tak z toho dôvodu, že hráči sa na to pozerajú výlučne cez finančnú stránku, čiže hráčom bude vyhovovať ten variant, ktorý im zabezpečí viac peňazí.

Toto nie je jednoduchá téma a my sa hráčom snažíme hovoriť, že sa na to musia pozerať komplexne. Ak hráč hrá na základe SZČO zmluvy, tak prax je taká, že platí minimálne zdravotné poistenie, buď platí minimálne sociálne poistenie, alebo neplatí sociálne poistenie vôbec, a daň z príjmu platí takú, aká mu vyjde na základe jeho nákladov, ktoré ako SZČO má. Ak má tie náklady vysoké, tak sa môže stať, že zaplatí daň z príjmu vo výške pár EUR. Čiže áno, tento model je pre hráčov zdanlivo výhodnejší.

Niektorí hráči ale neberú do úvahy ďalšie riziká, ktoré im hrozia. Tieto riziká môžu byť rôzne. Napríklad z pohľadu daňového úradu môže byť otázne, čo všetko daňový úrad uzná v rámci optimalizácie výdavkov športovca ako daňový výdavok športovca. Môže sa stať, že jednoducho daňový úrad vykoná kontrolu, a buď uzná všetky daňové výdavky športovca, alebo ich neuzná a bude požadovať dodatočné zaplatenie dane. Toto je jedno z reálnych rizík, ktoré športovci neberú do úvahy.

Ďalej je nutné uviesť, že ak štát určí, že hráči hrajúci na základe SZČO zmlúv majú hrať na základe zmlúv o profesionálnom vykonávaní športu, tak by tomohlo mať taký dopad, že športovci budú musieť zaplatiť daň aj ako SZČO a aj ako zamestnanec, teda sú vystavení riziku dvojitého zdanenia. Taktiež v takomto prípade im hrozí, že budú sankcionovaní zo strany inšpektorátu práce pokutou vo výše 331 EUR. Pýtam sa Vás, zaplatia kluby následne túto pokutu za hráčov, keďže kluby im nedali možnosť uzavrieť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu? Nehovoriac o tom, že ak bude hráčova SZČO zmluva vyhodnotená ako neplatná, tak sa vystavuje hrozbe disciplinárnemu trestu zo strany SZĽH. Je obrovskou nevýhodou a rizikom, že hráči hrajú na základe zmlúv, nad ktorými visí niekoľko otáznikov.

Ak by bol hráč zamestnanec, tak problém je v tom, že zvýšené náklady na zamestnancov klub sanuje priamo z platov hráčov, čo sa hráčom prirodzene nepáči a z nášho pohľadu je neakceptovateľné. Na druhej strane je ale nepochybné, že zamestnanecké, teda profesionálne zmluvy sú platné, hráči nie sú vystavení riziku kontrol, dvojitým zdaneniam, sankcií od inšpektorátu práce a SZĽH, nemusí si ako zamestnanec platiť účtovníčku, čo predtým ako SZČO musel, nemusí viesť účtovníctvo, nemusí si vytvárať náklady za účelom zníženia daňového základu, hráč ako zamestnanec má väčšiu istotu v rámci svojho zamestnania, pretože klub ho nemôže zo dňa na deň bezdôvodne vyhodiť, čo je v súčasnosti bežnou praxou. Ďalej klub môže hráčovi vypovedať zmluvu len v zákonom taxatívne vymedzených situáciách, plus hráč ma zo zákona nárok na minimálne mesačnú výpovednú lehotu (resp. mesačné „odstupné“). Jednoducho hráč ako zamestnanec nemá žiadne starosti, dostane čisté peniaze na ruku a môže celé svoje snaženie venovať výlučne svojmu športovému výkonu. Nehovoriac o tom, že hráč ako zamestnanec môže prostredníctvom SIHPA viesť s klubmi kolektívne vyjednávanie, prostredníctvom ktorého si hráči môžu vyjednať ďalšie výhody a podmienky nad rámec zákona.

Takže zamestnanecký vzťah nie je pre hráčov až taký nevýhodný, ako sa miestami prezentuje. My len poukazujeme na riziká, ktoré môžu reálne nastať, to je našou úlohou. Keď sa ale ukáže, že režim SZČO zmlúv v rámci hokeja je v súlade so Zákonom o športe, SIHPA bude samozrejme tento režim akceptovať. My máme záujem iba na tom, aby sa dodržiaval zákon a aby naši členovia neboli vystavení rizikám a sankciám.

Ako často rokujete s predstaviteľmi Tipsport ligy, resp. zväzu? Aké sú vaše hlavné požiadavky?

O jednotlivých opatreniach a našich požiadavkách, čo a ako je potrebné zmeniť, by sme sa mohli rozprávať dlho. Zhrnul by som to ale tak, že našou hlavnou požiadavkou je nastavenie férových pravidiel. Druhou hlavnou požiadavkou je následne aj dodržiavanie pravidiel a možnosť vynútenia dodržiavania pravidiel. Momentálne sú v tomto smere obrovské nedostatky, ktoré deformujú profesionálne hokejové prostredie na Slovensku. Ja to vidím tak, že v hokeji sme momentálne na rázcestí, ako Slovensko v čase, keď sa rozhodovalo či sa pridať k západu alebo východu. Hokej na Slovensku sa môže približovať k ligám, kde veci fungujú, alebo sa budeme približovať k tým menej demokraticky fungujúcim ligám. Toto sa rozlišuje jednoducho, a to nastavením jasných a férových zmluvných podmienok medzi hráčom a klubom, ich následne dodržiavanie a v prípade ich nedodržiavania, možnosť efektívneho vymoženia svojich práv prostredníctvom zväzu. Tu  vidíme najväčšie rezervy, ktoré je potrebné odstrániť čo najskôr.

Vnímajú vás predstavitelia klubov ako rovnoprávnych partnerov?

Nedá sa všeobecne povedať, ako nás kluby vnímajú. S vedením niektorých klubov máme výborne vzťahy, stretávame sa, u iných zase cítime, že nás vnímajú negatívne a majú pocit, poviem to ľudovo, že sme im prišli strpčovať život. Je to podľa môjho názoru čiastočne spôsobené tým, že zväz bol vždy ovládaný klubmi, čiže majiteľmi klubov. Prišla ale určitá zmena, hráči majú aj zo zákona právo byť zastúpený asociáciou, majú právo mať zastúpenie vo zväze a niektoré kluby to vnímajú tak, že ich podriadený sa im „kafre do kapusty“. Je ale rok 2016, všetko sa vyvíja a je potrebné si začať uvedomovať, že hokej na Slovensku nie sú len kluby, ale hokej sú aj hráči.

Dajú sa teda v tomto smere očakávať typické slovenské žabo-myšie vojny?

Keď hráči nastúpia na zápas, súperia spolu a snažia sa to robiť tvrdo, ale férovo. Niekedy vyhrajú, niekedy prehrajú, ale po zápase si podajú ruky, potľapkajú sa, usmejú sa na seba a sú v pohode. Nášmu hokeju by najviac prospelo to, aby sa tento princíp preniesol aj mimo ľad, do štruktúr klubov a SZĽH. Aby otvorené vyjadrenie názoru nespôsobovalo osobné antipatie a rozkoly v hnutí. Diskusia a výmena názorov by mala byť vítaná a mala by vždy vyústiť do konkrétnych opatrení a riešení. Iné názory posúvajú hnutie dopredu a podnecujú zmeny. Najviac sa nášmu hokeju bude dariť vtedy, keď budú kluby, hráči a zväz spolupracovať a ťahať za jeden koniec. Nie je náhoda, že NHL je najlepšia liga na svete. Je to preto, lebo NHL (liga/zväz), NHLPA (hráčska asociácia) a kluby pôsobiace v NHL spolupracujú najlepšie na svete. Spolupracujú v oblasti marketingu, spolupracujú v oblasti stratégie, delia si zisk, spolupracujú pri organizácii rôznych podujatí a podobne. Spolupráca je kľuč k úspechu, keď to všetci spolu zvládneme, hokej na Slovensku pôjde rapídne hore.

Čo je momentálne najpálčivejší problém, ktorým sa v asociácii zaberáte?

Ako som uviedol skôr, je to vyriešenie rozporu vo vnímaní Zákona o športe. Taktiež ako kľúčové vidíme nadviazanie strategických partnerstiev so súkromným sektorom.

Spomenuli ste spoluprácu s podobnou hráčskou asociáciou v Česku. Aké hlavné rady vám dali?

Áno, spolupracujeme s českou CAIHP, bude nasledovať spolupráca s hráčskou asociáciou KHL a po sezóne chceme nadviazať spoluprácu aj s ďalšími hráčskymi asociáciami. Naši českí kolegovia nám samozrejme dali cenné rady, preberali sme do detailov hlavne začiatky ich pôsobenia a chyby, ktoré oni spravili, za čo sme im veľmi vďační. Podrobné know how ale nebudeme prezrádzať.

Zlepšilo sa plnenie záväzkov zo strany klubov voči hráčom v poslednom odbobí a od vzniku asociácie?

Na toto zatiaľ neexistuje žiadna štatistika, ale domnievame sa, že prítomnosť SIHPA má na plnenie záväzkov klubov voči hráčom pozitívny vplyv.

Ako plánujete postupovať v prípade neplnenia záväzkov zo strany klubov?

V tejto oblasti SIHPA vníma jeden zásadný problém. Napriek tomu, že určitá skupina hráčov mala protestovať proti predchádzajúcemu prezidentovi SZĽH Igorovi Nemečekovi, tak na druhej strane je potrebné povedať, že práve počas pôsobenia Igora Nemečeka sa podarila presadiť myšlienka, ktorá by hráčom pomohla viac, ako čokoľvek iné, a to myšlienka Stáleho rozhodcovského súdu SZĽH. Napriek tomu, že vznik súdu bol schválený na júnovom Kongrese SZĽH, napriek tomu že tento súd je zakomponovaný v predpisoch SZĽH a bol schválený aj štatút tohto súdu, tak do dnešného dňa bohužiaľ tento súd nezasadá a nefunguje. Kompetencie tohto súdu na seba dočasne prebral nový orgán SZĽH – Odvolacia arbitrážna komisia SZĽH, ktorá ale nie je orgánom na riešenie sporov, je to disciplinárny orgán, ktorý dočasne zastupuje tento súd, teda orgán na riešenie sporov. Pritom v zmysle Zákona o športe každý národný športový zväz má vytvoriť orgán na riešenie sporov, čo predpokladajú a vyžadujú aj predpisy IIHF. Z pohľadu SIHPA je to veľká škoda, že tento súd nefunguje, pretože tento súd mohol byť symbolom nového moderného zväzu a napredovania slovenského hokeja.

Čiže v súčasnej situácii SIHPA bude postupovať tak, že ak to bude nevyhnutné na vymoženie práv hokejistov, bude žalovať kluby na príslušnom všeobecnom súde SR. SIHPA samozrejme zabezpečí hráčom právne zastúpenie a nebudú musieť vynaložiť ani cent na právne služby, ktoré sú finančne veľmi nákladné.

Plánujete po vzore NHLPA aj vznik nejakého fondu, z ktorého by neskôr mohli čerpať členovia nejaké výhody? Samozrejme v skromnejšom merítku…

Jednoznačne áno, v rámci SIHPA sme túto otázku už rozoberali, všetko ale ide krok po kroku. Tejto otázke, vzhľadom na množstvo a závažnosť ostatných tém sa budeme venovať od budúcej sezóny.

Riešite, alebo plánujete riešiť so zväzom aj veci ako sú tabuľkové odstupné či výchovné?

Táto problematika sa bude riešiť v rámci projektu SZĽH s názvom „hodnotová karta hráča“. SIHPA má zastúpenie v pracovnej skupine, ktorá má v rámci SZĽH tento projekt na starosti.

Rozhovor bol poskytnutý pre portál hokej.sk a môžete ho nájsť na tejto stránke.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.