Prvá tlačová konferencia SIHPA

Prvá tlačová konferencia SIHPA

Dňa 10.6.2016 sa v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave uskutočnila prvá tlačová tlačová konferencia Slovenskej asociácie hráčov ľadového hokeja (SIHPA).

Za SIHPA sa tejto tlačovej konferencie zúčastnil prezident SIHPA Rastislav Konečný a ambasádor SIHPA Dušan Pašek. Ako prvý sa slova ujal Dušan Pašek, ktorý privítal zástupcov médií, predstavil prvú športovú odborovú organizáciu na Slovensku – SIHPA, ďalej predstavil prezidenta SIHPA, Rastislava Konečného, ako aj nominanta SIHPA na post zástupcu hráčov vo Výkonnom výbore SZĽH, Jozefa Stümpela.

Prezident SIHPA, Rastislav Konečný, na začiatok skonštatoval, že v minulosti tu bolo niekoľko neúspešných pokusov o vytvorenie hráčskej asociácie a uviedol, že tak, ako vo všetkých oblastiach nášho života prichádza k zmenám, tak zmeny na ktoré musíme reagovať sa dejú aj v hokeji. Napriek tomu že verejnosť v súčasnosti vníma vývoj a smerovanie hokeja na Slovensku skôr negatívne, je potrebné poukázať aj na pozitívne kroky, ktoré sa v našom hokeji dejú. Takouto pozitívnou zmenou je podľa SIHPA napríklad to, že do našej najvyššej súťaže prichádzajú hráči z iných európskych krajín a zo zámoria, že prichádzajú aj slovenskí hráči, ktorí pôsobili v zahraničí a robili slovenskému hokeju skvelé meno a všetci chcú pomôcť svojim klubom, chcú pozdvihnúť úroveň hokeja na Slovensku a teda chcú pomôcť aj celému hokejovému hnutiu, ktoré má na Slovensku podľa údajov IIHF približne 11.500 registrovaných hráčov. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že napríklad Laco Nagy bude v budúcej sezóne pôsobiť v našej najvyššej hokejovej súťaži. Rastislav Konečný ďalej uviedol, že  pozitívne zmeny sa nedejú len priamo na ľade, ale dejú sa aj iné zmeny, ktoré sme doteraz nemohli hmatateľne cítiť, ale je potrebné ich začať vnímať. Prvým impulzom, ktorý naštartoval zmenu aj v slovenskom hokeji, bolo prijatie Zákona o športe. „V dôsledku prijatia Zákona o športe sú národné športové zväzy povinné do 30.6.2016 upraviť svoje stanovy a predpisy tak, aby boli v súlade s týmto zákonom. Ako ste mohli vidieť, SZĽH reagovalo na túto pozitívnu zmenu a približne pred dvomi týždňami Rada SZĽH schválila nové Stanovy SZĽH, ktoré menia zaužívané postupy v rámci hokejového zväzu a takto došlo k ďalšej pozitívnej zmene v našom hokeji. Na zmeny Stanov SZĽH budú musieť reagovať jednotlivé orgány SZĽH, kluby, ale aj hráči. Hokejisti sa doteraz priamo nezapojili do týchto zmien, ale nakoľko sme podrobne sledovali vývoj v SZĽH, rozpoznali sme, že je len na nás, aby sme dynamicky a iniciatívne zareagovali na tieto zmeny. Chceme ukázať, že aj my hráči chceme a vieme pozitívne prispieť k zlepšeniu situácie v slovenskom hokeji. Vznikli sme ako čisto hráčska iniciatíva, neovplyvňujú nás žiadne záujmové skupiny, ktoré sa bohužiaľ v našom hokeji vytvárajú, ľudia v asociácii nie sú funkcionármi klubov. Sme pripravení komunikovať s každým jedným človekom, ktorý kandiduje na ktorýkoľvek post v SZĽH, nerobíme rozdiely, práve naopak, chceme byť prvkom, ktorý prišiel ľudí spájať nie rozdeľovať. Taktiež sme tu pre všetkých hráčov, všetci bez ohľadu na vek, talent, národnosť, úroveň súťaže ktorú hrajú, sú vítaní v našej organizácii. Takýto prvok v našom hokeji dlhodobo chýbal a je pre dobro všetkých, aby tento nový prvok slovenský hokej prijal. Ak chceme hrať moderný hokej, ktorý bude konkurencieschopný aj vo svetovom meradle, potrebujeme moderný zväz, moderný prístup a modernú asociáciu,“ uviedol prezident SIHPA Rastislav Konečný.

Zástupcovia SIHPA ďalej vysvetlili, že na základe nových Stanov SZĽH môžu mať hráči vo Výkonnom výbore SZĽH svojho zástupcu, čo bolo v predchádzajúcich rokoch nemysliteľné.

Ďalšou pozitívnou zmenou je vytvorenie orgánov na rozhodovanie sporov v rámci SZĽH. SZĽH preto vytvoril Stály rozhodcovský súd SZĽH a po vzore moderných zahraničných športových orgánov na riešenie sporov umožnil klubom aby nominovali polovicu rozhodcov tohto súdu a hráčom, aby nominovali druhú polovicu rozhodcov tohto súdu. „Toto považujeme za obrovský krok vpred k dosiahnutiu spravodlivosti a vymožiteľnosti práv hokejistov,“ uviedol Rastislav Konečný a zároveň dodal: „Ocenili by sme, keby bolo hokejistom umožnené sa ešte väčším spôsobom zapojiť do procesov a rozhodovania v rámci zväzu, o čo sa v budúcnosti budeme snažiť, ale ako prvý krok k pozitívnej zmene v našom hokeji je to z nášho pohľadu dobrý začiatok.“

Ďalej sa zástupcovia SIHPA vyjadrili aj k víziám a cieľom SIHPA. SIHPA sa pri svojom vzniku nechala inšpirovať pozitívnymi príkladmi zo zahraničia, napríklad hráčskymi asociáciami pôsobiacimi v rámci NHL, KHL, ale aj iných národných líg, napríklad vo Švédsku, Fínsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo v Českej republike. V minulosti bolo podľa slov Dušana Pašeka hráčom zle vysvetlené, ako im môže asociácia pomôcť, na hráčov bol vytváraný tlak zo strany klubov, hokejové predpisy nijakým spôsobom nevytvárali podmienky pre vznik asociácie, neexistoval Zákon o športe a taktiež samotné myslenie hokejistov bolo v minulosti iné.

Pri vytváraní SIHPA prebiehala komunikácia medzi jednotlivými hráčmi extraligových družstiev a na základe ich reakcií je zrejmé, že došlo k zmene v myslení hokejistov, nakoľko reakcie na iniciatívu okolo vzniku SIHPA boli viac než pozitívne. Taktiež došlo k zásadným zmenám v legislatíve Slovenskej republiky, ktorá dáva hráčom možnosti, ktoré predtým nemali. V tejto súvislosti je dôležité poukázať napríklad na ustanovenie § 45 ods. 3 zákona č. 440/2015 o športe v zmysle ktorého „Zástupcovia športovcov nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie športovou organizáciou znevýhodňovaní ani inak postihovaní“. Taktiež je dôležité poukázať na nové povinnosti klubov pôsobiacich na Slovensku, ktoré klubom vyplývajú z nových Stanovy SZĽH, podľa ktorých:

  • sú kluby povinné umožniť hráčom, aby si vytvorili športovú odborovú organizáciu,
  • kluby nesmú podmieňovať uzavretie hráčskej zmluvy alebo zotrvanie v zmluvnom vzťahu s hráčom tým, že hráč nesmie byť členom odborovej športovej organizáci,
  • kluby sú povinné rešpektovať hráčsku asociáciu, ktorá zastupuje hráčov, rešpektovať suverenitu takejto asociácie a prejednávať s ňou všetky záležitosti, s ktorými sa táto asociácia obráti na klub.

Ambasádor SIHPA Dušan Pašek v tejto súvislosti uviedol, že „Cieľom SIHPA je vysvetliť hráčom, že už nemusia mať strach, že členstvo v asociácii im môže uškodiť, vysvetliť im, že kedykoľvek sa ktorýkoľvek člen asociácie obráti na našu organizáciu s prosbou o pomoc, tak mu odborne pomôžeme, budeme ho zastupovať a budeme za neho bojovať. Našou hlavnou víziou je spájať všetkých hokejistov a poskytnúť im platformu, ktorá im umožní medzi sebou komunikovať, ktorá im bude asistovať a ktorá ich bude aj vzdelávať. Naša vízia je začať robiť veci profesionálne a moderne, aby aj náš hokej mohol byť profesionálny a moderný. Považujeme taktiež za veľmi dôležité odkomunikovať s hráčmi, že v zmysle § 45 ods. 2 Zákona o športe je Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja jediná organizácia, prostredníctvom ktorej môžu hokejisti s klubmi viesť kolektívne vyjednávanie! Preto vyzývame aj tých hokejistov, ktorí doteraz váhali, aby sa k nám pridali!“

Okrem plánovaných marketingových aktivít chce SIHPA začať aj dialógom so slovenskými univerzitami, pretože chce podporiť vznik takých študijných programov, ktoré budú využívať skúsenosti z praxe športovcov a budú schopné vychovávať športových manažérov, športových právnikov a iných odborníkov, ktorí môžu pomôcť rozvoju nielen hokeja, ale všetkých športových odvetví na Slovensku. Dušan Pašek dodal, že „Ak bude SIHPA schopná športovcom ponúknuť špecializované vzdelanie, tak služby asociácie bude využívať aj viac mladých hráčov v dorasteneckom a juniorskom veku, ktorí ešte len zvažujú štúdium na univerzite. V nadväznosti na to bude asociácia vedieť pomáhať a asistovať hráčom so skončeným vzdelaním aj po skončení ich profesionálneho hokejového života a bude im vedieť pomôcť začleniť sa do chodu športových organizácií na Slovensku, nakoľko táto oblasť v súčasnosti trpí nedostatkom profesionálov s praktickými skúsenosťami z daného športu. Uvedomujeme si, že toto bude dlhá a náročná cesta, ale vedenie SIHPA spolu so svojím tímom poradcov a odborníkov sú na tieto úlohy pripravené.“

Cieľom SIHPA je taktiež navrhovať do vedenia SZĽH ľudí, ktorý svojimi skúsenosťami a znalosťami vedia prispieť k napredovaniu slovenského hokeja. Ako sme už spomenuli, hráči majú v zmysle nových Stanov SZĽH právo mať svojho zástupcu vo Výkonnom výbore SZĽH. SIHPA sa rozhodla nominovať na tento post Jozefa Stümpla. „Chcel by som sa poďakovať Slovenskej asociácii hráčov ľadového hokeja za prejavenú dôveru a za to, že sa rozhodli ma nominovať ako zástupcu hráčov do Výkonného výboru SZĽH. Dávam verejný prísľub, že počas celej doby môjho pôsobenia vo Výkonnom výbore SZĽH budem rešpektovať rozhodnutia Výkonného výboru tejto hráčskej asociácie a budem presadzovať záujmy hráčskej asociácie vo Výkonnom výbore SZĽH. Uvedomujem si, že nás čaká náročná cesta, ktorá bude vyžadovať veľa času a úsilia, ale táto hráčska asociácia je pripravená to zvládnuť. Rád by som zdôraznil, že v zmysle nových Stanov SZĽH zástupcu hráčov do Výkonného výboru SZĽH nemôžu navrhovať kluby – preto sa chcem všetkým klubom, ktoré ma doteraz podporovali a verili v moje schopnosti, poďakovať za ich dôveru, odkazujem im že aj naďalej stojím o ich ďalšiu podporu a dôveru, a po Kongrese SZĽH som pripravení začať viesť konštruktívny dialóg so všetkými klubmi bez rozdielu. Nakoľko ale kompetencia navrhnúť zástupcu hráčov do Výkonného výboru SZĽH môže výlučne zástupca hráčov, tak teraz verejne vyhlasujem, že do Výkonného výboru SZĽH kandidujem výlučne ako kandidát Slovenskej asociácie hráčov ľadového hokeja. Na záver by som aj ja rád vyzval všetkých hokejistov, ktorí doteraz váhali, či sa pridať k hráčskej asociácii, aby neváhali a pridali sa a ja sľubujem, že budem robiť všetko preto, aby som ani ich dôveru nesklamal,“ uviedol Jozef Stümpel.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.