Kontakt

Kontaktné údaje

Slovenská asociácia hráčov
ľadového hokeja
ul. 29. augusta 28/D
811 09 Bratislava – Staré Mesto
Slovensko

IČO: 50350129

IBAN: SK81 0900 0000 0051 1451 4344
BIC: GIBASKBX

Všeobecné otázky a kontakt pre médiá: sihpa@sihpa.net

Právne otázky: legal@sihpa.net
(v urgentných prípadoch nás kontaktujte na 0944 100 360)

Otázky ohľadom poistenia: milan.fedors@mfgroup.sk
(v urgentných prípadoch nás kontaktujte na 0908 700 053)

Kontaktný formulár